Innlegg

Dørselgere

Mange føler seg plaget av dørselgere. Det kan være greit å huske at du ikke er nødt til å slippe dem inn selv om de ringer på.