Økernbråten Borettslag AL bestemte i ekstraordinær generalforsamling 2017 å bytte ut samtlige vinduer og balkongdører i hele borettslaget. Dette arbeidet er nå igangsatt under ansvar av Vindu Entrepenøren AS.

Entrepenørens ansvar

 • Beboere vil varsles med detaljert fremdriftsplan i postkassen ca 2 uker før oppstart, og på døren til hver leilighet 2 dager før oppstart. Arbeidet begynner i de øverste leilighetene, og avsluttes i første etasje.
 • Det vil utleveres en rull plast som kan brukes til å tildekke møbler og inventar etter eget ønske
 • Arbeidsstedet vil dekkes til med gummimatter før montering. Montører er pålagt å bruke vernesko også innendørs, også under dette arbeidet.
 • Arbeidet er beregnet til 2 arbeidsdager per leilighet med start klokken 07:00 og slutt rundt 17:00.
 • Arbeidet inkluderer eventuell demontering av elektriske ledninger der arbeidet skal utføres, men ingen remontering da dette krever autorisert elektriker.
 • Det utleveres skjema for eventuell reklamasjon og arbeidsstedet vil ryddes, men ikke vaskes etter utført arbeid.

Beboers ansvar

 • Sørg for at entrepenør har riktig kontaktinformasjon i tilfelle det må gis beskjeder. Gjerne mail til post@nyttvindu.no
 • Det er beboers ansvar å rydde plass der monteringen skal skje. Dette inkluderer møbler, bilder, gardinfester og liknende minimum 1,5m fra arbeidsstedet før monteringen begynner. Fest dekkplast godt da det blir gjennomtrekk i leiligheten under arbeidet som kan blåse vekk plasten om den ikke sikres godt nok.
 • Gjeldende HMS regler gjør at det er ikke mulig å oppholde seg i samme rom der montering foregår. Det går fint an å oppholde seg i et annet rom i boligen.
 • Kontakt helst montøren på stedet dersom det oppdages skade eller noe annet som må utbedres. Det kan gi riktig resultat med en gang og hindre eventuell tidsbruk ved reklamasjon.
 • Det må beregnes at arbeidet vil føre til støv og skitt. Beboer må selv stå for rengjøring etter arbeidet er utført.
 • Beboer er selv ansvarlig for tilgang til leiligheten. Legg derfor igjen nøkler til montør om det ikke er noen til stede under arbeidene.

Tilvalg, bistand og ansvar ved forhindring eller uforutsett ekstra arbeid.

Trenger du bistand til noe underveis i prosessen, kan ekstra hjelp bestilles av entrepenør. De kan hjelpe til med alt av forarbeid som rydding og sikring av inventar, men også spesialtilpasset montering slik som arbeid med senket tak, flytting/remontering av blyglassvindu eller liknende. De forbeholder seg retten til å fakturere beboer direkte med en timepris per påbegynt time på kr 650,-

Dersom montørene blir forhindret i å utføre sitt arbeid grunnet manglende tilgang eller at arbeidsstedet ikke er klargjort, blir beboer fakturert timepris per påbegynt time på kr 650,-. Det samme gjelder uansett grunn hvis montørene ikke får utført arbeidet på grunn av forhold forskyldt av beboer.

Print Friendly, PDF & Email