Fjernvarme fra Fortum Oslo Varme – Sentralvarme hos oss

Fjernvarme er et viktig bidrag til å redusere skadelige utslipp til luft i Oslo.

Det handler i stor grad om å bruke energi som ellers ville gått tapt. Restavfallet ditt, som du ikke får sortert eller gjenbrukt på annen måte, er et godt eksempel på dette. Forbrenning av avfallet gjør det mulig å bruke sende varmt vann tilbake hjem til deg – slik at du får en behagelig oppvarming og bedre inneklima. Lydløst, luktfritt, allergivennlig, brannsikkert og rimelig.
Det er jo et greit bytte?

Fra fjernvarme til sentralvarme

Fjernvarmen føres til vårt driftsbygg, fordeles til 13 undersentraler som varmer 17 bygg, 385 leiligheter og en barnehage.

Alle leiligheter skal være utstyrt med 5 radiatorer. 4 små under vinduene, og 1 stor under det store vinduet mot balkongen.
Oppvarmingen skal starte automatisk når det måles under 15°C i luften ute, og skal justere varmen i radiatorene deretter slik at vi får en romtemperatur på rundt 22°C. Radiatorene er borettslagets eiendom og ansvar, så alle radiatorene må alltid følge leiligheten selv om noen har valgt å koble ut en eller flere av dem for å få bedre plass på f.eks. kjøkkenet. Dersom du fjerner en radiator, må du vite at du fortsatt har ansvaret for radiatoren, og at den må remonteres før eventuelle salg og overdragelser. Du kan heller ikke forvente jevn romtemperatur i din leilighet dersom ikke alle radiatorer er montert. Vi fraråder derfor alle om å fjerne radiatorer, og anbefaler å remontere eventuelle radiatorer som er fjernet.

Montering eller demontering av radiator skal kun utføres av autorisert rørlegger!

Treghet i vannåren varme

…eller «Hvorfor er det ikke varmt hos meg enda?»

Vannbåren varme er fantastisk med tanke på allergivennlighet og effektivitet, men det har også noen ulemper. Den vi merker oftest er at det tar mye lenger tid å få varme enn å skru på en elektrisk ovn som varmer luft. Om du føler du trenger å få varmen litt raskere, kan det derfor være lurt å ha en liten elektrisk ovn i tillegg i det rommet du har behov for det.

Fra fysikktimene husker vi (kanskje) at vann holder mye bedre på varmen enn luft gjør, og bruker derfor også mye lenger tid på å varmes opp. I vårt store borettslag får vi tilført varmt vann som holder over 100 grader fra forbrenningsanlegget på Haraldrud, men må fordele dette i 13 undersentraler, tusenvis av meter med rør og litt over 2000 radiatorer. Det er snakk om mange tusen tonn vann som skal bevege seg igjennom systemet for at du skal kunne gå i sokkelesten i stuen hjemme. I det lange løp vil radiatorene sørge for en jevn temperatur og godt innemiljø, men det er ikke laget for rask oppvarming og vi kan derfor kunne trenge noen ekstra varmekilder for dette når utetemperaturen svinger over og under 15°C som er punktet der det automatiske anlegget vårt skrur seg av og på. Da vil radiatorene varmes opp til ca 32°C. Det vil ikke føles veldig varmt når en tar hånda på radiatoren, men skal være nok til å varme opp rommet til 22°C. Hvis du vil lese mer om standarder for inneklima, kan du lese Folkehelseinstitutts anbefalte faglige normer for inneklima her.

Alt var bedre før

…eller er det egentlig sant?

Økernbråten borettslag har investert stort i energieffektivisering for å modernisere byggene som stod ferdig i 1957. Den gangen ble boligene varmet opp ved forbrenning av søppel i et fyrrom under det gamle fellesvaskeriet. Søppel (det vi i dag sorterer i alskens forskjellige poser og containere) ble kastet i sjakten mellom inngangsdørene i oppgangen, hentet av vaktmestere med traktorer, kjørt til fyringsrommet, og brent opp for å varme vann til boligene igjen. Et lite kretsløp som krevde masse ressurser og olje for å holde flammene gående hele tiden. Selv om pipene var relativt høye, var det ikke fremmed å måtte vaske sort støv/sot i boligen hele tiden. Lungene var sikkert ikke noe bedre. Slik har vi det heldigvis ikke lenger!

Forbrenning av restavfall i de store ovnene på Haraldrud slipper ut lite mer enn vanndamp av pipene, og ved å ha større kretsløp, kan varmen brukes av flere som fordeler kostnadene. Resultatet for oss er renere miljø, ikke noe giftig avfall, mindre arbeid og lavere felleskostnader.

Vedlikehold av radiator

Det kan være greit å sjekke radiatorene dine når man går inn i fyringssesongen.

I periodene det ikke går varmt vann gjennom systemet, kan det hende at det sniker seg litt luft inn i radiatorene. Den kan du enkelt slippe ut ved å bruke en luftenøkkel. Om du ikke har noen luftenøkkel, kan du bestille en i nettbutikken vår

Sjekk video for å se hvordan det enkelt kan gjøres på 15 sekunder.

Print Friendly, PDF & Email