Retningslinjer for dyrehold

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

Ordensregler §5 Dyrehold

 • Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse for andre beboere eller bryter politivedtektene i Oslo
  Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold i Oslo og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.
 • Dyr skal føres i bånd på eiendommen og holdes unna lekeplasser og sandkasser
  Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Katter bør luftes i bånd hvis den aksepterer det, men det er ikke lov å holde en katt bundet permanent.
 • Dyreeier må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen
  Avføring skal fjernes i egnet pose og kastes i avfallsbrønner for restavfall og ikke i andre søppelkasser.
 • Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom
  Dette inkluderer skader på dører og karmer, skade på planter, grøntanlegg, leker osv.
 • Styret kan kreve dyret fjernet dersom dyreholdet sjenerer naboer gjennom lukt, bråk eller liknende
  Styret vil først forsøke å komme til en minnelig løsning ved klager på dyrehold, men forbeholder seg retten til å avgjøre tvister etter forhandling med partene.

Annen veiledning

16-årsgrense. Ikke alle dyr egner seg for barnefamilier. Barn må lære at dyr skal behandles forsiktig, og at dyr ikke er leketøy. Barn under 16 år har ikke lov til å ha ansvar for dyr alene. Dette gjelder også for dyrepass i ferier. Det er alltid de voksne som har ansvaret for dyrets velferd.

Behold godt naboskap. Det kan være vanskelig og et stort ansvar å ta seg av dyr når man bor tett på andre mennesker. Tenk godt igjennom om dyret passer der vi bor.

Utover det som spesifiseres i vedtektene, anbefaler vi å lese

Lov om dyrevelferd

Mattilsynets informasjonssider om dyr og dyrehold

Print Friendly, PDF & Email