Retningslinjer for dyrehold

Dyrehold er tillatt i henhold til Økernbråten Borettslags vedtekter §10

Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne.
Dyrehold må meldes til styret og krever undertegning av borettslagets dyreholdserklæring.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold i Oslo og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.
    Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
  3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.
  4. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom. Dette inkluderer,oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg osv.
  5. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk eller liknende, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgir styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Annen veiledning

Det kan være vanskelig og et stort ansvar å ta seg av dyr når man bor tett på andre mennesker.

Utover det som spesifiseres i vedtektene, anbefaler vi å lese

Lov om dyrevelferd

Mattilsynets informasjonssider om dyr og dyrehold

Print Friendly, PDF & Email