Brannvern – Sikkerhet for alle

Når alarmen går…

…i leiligheten

Ved uønsket røykutvikling i leilighet forårsaket av matlaging eller lignende, vil detektoren i leiligheten gi alarm

Alarmen i leiligheten vil først varsle bare i den leiligheten den er utløst med pulserende varsling og to røde lys i detektoren.
Du vil få en talebeskjed om å trykke på avstillingsbryteren og lufte ut. Avstillingsbryteren må trykkes innen ett minutt for å unngå at alarmen går videre. Når det er gjort, har du 2 minutter på å lufte ut røyk.
Du kan avstille inntil 3 ganger før alarmen vil gå i hele bygget.

Avstillingsbryter som er montert i leiligheten kan bare benyttes som avstilling/utkobling i den leiligheten den er montert.

…i hele oppgangen

Om du opplever sirene med konstant lyd, er alarmen aktivert en annen plass i bygget. Du må da snarest evakuere leiligheten og orientere deg om hva som skjer.

I kjelleren står det et panel det går an å lese hvor alarmen er aktivert. Se egen bruksanvisning for panelet på veggen ved siden av panelet.

Forebyggende tiltak

Utkobling av detektor i leilighet:

Dersom du skal gjøre noe inne i leiligheten som kan skape støv, røyk, damp eller lignende, må du midlertidig koble ut detektoren i egen leilighet.

Bruk kontrollpanelet i leiligheten og hold inne bryteren til du får talemelding to ganger om at detektoren er utkoblet.
Det vil deretter blinke gult frem til detektoren automatisk kobler seg inn igjen etter fire timer.

Sjekk brannslukningsapparat

Du må selv inspisere apparatet hvert år. Finner du feil på apparatet, må du kontakte styret snarest!

  • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
  • Har slokkeren synlig skade?
  • Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
  • Er sikringsplinten intakt og plombert?
  • Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
  • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
  • Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.