Kontaktpunkter

Styret

Telefon

Styret kan kontaktes på styretelefon 917 19 978 og besvares tirsdager og torsdager 17-20

Skriftlige henvendelser

Skriftlige henvendelser kan leveres på følgende måter:
Som epost til styret@okernbraaten.no
Som brev i postkassen utenfor driftsbygget (det gamle vaskeriet)
Som brev til forretningsfører

Sørg for at alle henvendelser gjøres i fullt navn og med kontaktpunkter (telefon/epost) i tillegg til hva hendelsen gjelder. Anonyme henvendelser eller henvendelser direkte til styrets medlemmer aksepteres ikke og følges ikke opp.

Forretningsfører

Brækhus Eiendom AS

Forretningsfører tar seg av alle økonomiske og juridiske tjenester for borettslaget.
Regnskap, fellesutgifter/husleie, forsikringsskader, eierskifter og styrerådgivning.

Økernbråten Borettslag
v/Brækhus Eiendom AS
Postboks 1369 Vika
0114 Oslo

Forretningsfører: Gry Sundet, 23 23 90 90 eller sundet@braekhus.no

Vaktmester

Arbeidstid: Hverdager 7-15

Vaktmester Andersen kan kontaktes om alle hverdagslige tjenester som man kan trenge.
De sørger for at fellesrom og utearealer er i orden, skifter lamper, klipper gress og steller planter.

Vaktmester kan også være behjelpelig inne i leilighetene, men forbeholder seg retten til å belaste beboere privat for disse tjenestene.

Vaktmester: Kjell Magne Bergh, 461 78 031 eller kjell@vaktmesterandersen.no

Parkering

Aker P-drift håndterer kontroll av gyldige parkeringskort i biler på borettslagets parkeringsplasser.
Det sikrer oss at plasser brukes riktig og rettmessig av våre egne beboere.

Kundeservice får du raskest på www.pdrift.no eller servicetelefon 22 16 70 80
For å klage på ilagt parkeringsbot, kan du bruke deres klageweb innen 3 uker fra ileggelsesdato.

Styret har ingen mulighet til å behandle parkeringssaker.

Garasjeplass

Borettslaget disponerer ingen garasjeplasser, men anbefaler å ta kontakt med Økernbråten Garasjeforetak SA

Styreleder Roy Beck-Eriksen
garasjeforetak@gmail.com

Økernbråten Garasjeforetak SA
v/Brækhus Eiendom AS
Postboks 1369 Vika
0114 Oslo

TV, internett og telefon

GET er borettslagets leverandør av TV, bredbånd og telefonitjenester.
De kan alt om kanalpakker, GET BOXer, hastigheter på Internett og mye mer

Kundeservice får du raskest på GETs nettsider www.get.no, eller på telefon 21 54 54 54

Print Friendly, PDF & Email