Gratulerer med ny postkasse!

Om navneskiltet er galt, kan du skifte det gratis frem til 1. mars,

Generalforsamling 8.april 2019

Frist for å melde inn saker til styret er 3. mars 2019 Det…

Styret søker nye medlemmer

Styret søker etter nye kandidater til styrevervet i borettslaget. Det…

Utløpte parkeringskort

Du behøver ikke stresse med å skaffe nytt parkeringskort selv om kortet ditt har utløpt!

Lever juletreet senest tirsdag 8.1.2019

Oslo kommune henter gamle juletrær til resirkulering kl. 18.30 – 18.45 tirsdag 8.1.2019
Designed by Brgfx

Oppjustering av sentralvarmen

Problemer med å distribuere nok varme til alle har gjort at styret har justert temperatur i sentralvarmeanlegget

Forsinkelser i arbeid med høyspent

Graveprosjektet til Bymiljøetaten som utføres av Infratek er forsinket fordi det må legges nye vannrør.

Fjerning av oljetanker ved fyrhuset

Mandag 26. november starter arbeidet med å fjerne gamle oljetanker som ligger i bakken ved fyrhuset. Parkeringsplassene på området vil være utilgjengelige så lenge arbeidet pågår.

Begrenset parkering i Juni

Begrenset parkering i Juni 2018 på grunn av gravearbeid på parkeringsplass mellom Martin Borrebekkens vei og Brobekkeveien!