Gratulerer med ny postkasse!

Er skiltet ditt galt?

Vi har laget navneskilt basert på det som er registrert som andelseier/beboer hos vår forretningsfører.
Dersom du mener noe er galt, ber vi deg melde fra dette snarest. Vi minner om at det er andelseiers ansvar å holde informasjonen oppdatert hos forretningsfører.

Forretningsfører: Gry Sundet, 23 23 90 90 eller sundet@braekhus.no

Vi ønsker i hovedsak at bare etternavn brukes på postkassene.

Med de nye kassene på plass vil vi ikke akseptere papirlapper eller skilt som ikke passer. Om navneskiltet ditt er galt, kan du selvfølgelig bruke en papirlapp midlertidig til vi får ordnet riktig skilt.

Om du trenger nytt skilt til postkassen, ber vi deg om å bestille dette i nettbutikken

Endringer før 1. mars er gratis, etter det vil normalpris for skilt bli kr 250,-

Kassene har en egen lomme for “ingen reklame” med et skilt som kan snus etter eget ønske. Vi ønsker ingen klistremerker på kassene, men at de holdes rene.

Om du trenger flere nøkler, kan du få dette kopiert hos en nøkkelsmed.
Hverken styret eller vaktmester har kopi av nøklene.

Print Friendly, PDF & Email