Generalforsamling 8.april 2019

Frist for å melde inn saker til styret er 3. mars 2019

Det er viktig at alle kommer til orde og kan komme med forslag til borettslagets fremtid eller prioriteringer.

På generalforsamling kan alle andelshavere legge frem forslag til behandling. Det kan være kjekt å ha i bakhodet at forslagene ikke bør være personlige eller av en karakter som kan håndteres under normal drift. Forslag skal være av generell interesse for samtlige andelseiere, og du kan lese mer om generalforsamlingens kompetanse i vedtektene §26

Send inn dine forslag til styret@okernbraaten.no innen 3. mars, så vil du bli kontaktet dersom det skulle dukke opp noen uklarheter.

Print Friendly, PDF & Email