På årets generalforsamling ble det byttet ett styremedlem og gir derfor fortsatt stabilitet i styret. Selv om styreleder Hilde Bolle har flyttet fra oss, ville hun hjelpe oss et år videre i vente på at Trym Nævestad stiller til valg neste år.

Årsaken til at styret ønsket å bruke Hilde Bolle videre, er en del etterslep og mye ansvar for de store prosjektene vi holder på med nå. Det er f.eks. utskifting av vinduer og en omfattende HMS gjennomgang av boligene til høsten. Vi har også byttet kontakt hos forretningsfører Brækhus fra Roy Røisland til Gry Sundet.

På årets generalforsamling ble det vedtatt nye vedtekter.
Alle i borettslaget er forpliktet til å sette seg inn i disse!
Du finner dem på https://www.okernbraaten.no/vedtekter/

I praksis er det få endringer i hverdagen da de nye vedtektene i stor grad er en tilnærming til gjeldende lover (personvern/borettslagsloven).

Språket er forenklet og modernisert og skrevet kjønnsnøytralt. Fra nå omtales alle som andelseiere uansett kjønn, og boenhetene våre omtales som boliger og ikke leiligheter da de to begrepene har noe forskjellige regler rent juridisk.

Vedtektene gir også rett til bruk av digital kommunikasjon i daglig drift som kan forenkle mye for alle.

Det kommer også nye husordensregler til høsten som i større grad reflekterer dagens samfunn og situasjon bedre.

Selv om alle punktene i vedtektene er viktige, ber vi deg om å spesielt sette deg inn i §11 – §19 som er de viktigste for andelseiere

Print Friendly, PDF & Email