Begrenset parkering når høyspentledningene legges i bakken!


Det er sikkert mange av oss som er glade for at høyspentledningene over gressplenen mellom Martin Borrebekkens vei og Brobekkveien nå skal legges i bakken. De har vært ganske sjenerende i mange år, og spørsmålet om strålefare har vært diskutert flittig. Strålefaren har heldigvis blitt avvist hver gang, men nå får vi endelig tilbake litt penere omgivelser når de stygge ledningene forsvinner fra himmelen. Arbeidet skal pågå i hele juni, og entrepenør Infratek har lovet å være så smidige de kan i prosessen slik at ikke alle parkeringsplasser forsvinner i hele perioden. Området kommer til å bli inngjerdet slik at anleggsområdet vil være trygt for alle involverte.

Gravingen begynner onsdag 30. mai og regnes å være ferdig 1. juli.

Parkeringsplassene må være tomme i denne perioden!

Arbeid med høyspentkabler

De fæle kablene som henger over gressplen og lekeplassen skal fjernes og legges ned i bakken under parkeringsplassen

Arbeidet er en del av å lage en «Grønn åre» med gangsti for å øke trivselen rundt område Vollebekk som du kan lese mer om i planene fra Oslo Kommune, Plan og bygningsetaten.

Print Friendly, PDF & Email