Årets generalforsamling skjer onsdag 25. april

Frist for å melde inn saker er torsdag 15. mars

På generalforsamling skal det velges styre og stemmes over saker for kommende periode.

Andelseiere vil få innkalling til generalforsamlingen med alle saker som skal behandles ca to uker før samlingen holdes.

Vi trenger nye styremedlem!

Hilde Bolle har ledet styret i flere år, men har nå flyttet fra borettslaget og kommer ikke til å stille til valg som styreleder igjen. Det skal også stemmes på plassen til Thomas Wisbech.

Det å jobbe i styret av et borettslag er en spennende og variert jobb. Styret møtes ca en gang i måneden og diskuterer frem hvilke oppgaver som må gjøres. Styret skal ta gode beslutninger som berører mennesker i alle aldre, enslige, par og familier. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta i styrearbeid, men det er viktig at styrets medlemmer gjenspeiler variasjonen blant andelseierene i laget og representerer dem godt. Det er allerede tre menn som har sitt andre år i styret neste år. Det hadde derfor vært flott om vi kunne fått kvinnelige kandidater til å stille.

Dersom du ønsker å stille til valg, eller har spørsmål om styreverv, send en mail med kort informasjon om deg selv til styret@okernbraaten.no

Har du saker til generalforsamling?

Det er viktig at alle kommer til orde og kan komme med forslag til borettslagets fremtid eller prioriteringer.

På generalforsamling kan alle andelshavere legge frem forslag til behandling. Det kan være kjekt å ha i bakhodet at forslagene ikke bør være personlige eller av en karakter som kan håndteres under normal drift. Forslag skal være av generell interesse for samtlige andelseiere, og du kan lese mer om generalforsamlingens kompetanse i vedtektene §26

Send inn dine forslag til styret@okernbraaten.no innen 15. mars, så vil du bli kontaktet dersom det skulle dukke opp noen uklarheter.

Print Friendly, PDF & Email