Parkering

Parkeringskortene våre utløper ved årsskifte, men styret evaluerer nå løsningen vi bruker og vurderer den opp mot et nytt forslag. For å ikke påta oss unødvendige utgifter før vi vet hvilken løsning vi går for, vil derfor alle parkeringskort fortsatt være gyldige inntil videre selv om de er merket med utløp 31.12.2017

Vi minner om at parkering av store kassebiler lenger enn 6m bryter mot parkeringsreglene våre. Lange/store biler som kan hindre sikt, bør parkeres andre steder enn plassene langs Martin Borrebekkens vei der bussen går. Det er altfor mange nestenulykker som skyldes manglende sikt når man rygger ut i veien.

https://www.okernbraaten.no/vedtekter/parkering/

Print Friendly, PDF & Email