Oppussing

Mange synes at høsten er en passende periode å friske opp leiligheten på innsiden. Om du er en av de som skal pusse opp, vil vi gjerne minne deg på at det er en del ting du må ta hensyn til. Du bør f.eks. varsle naboer og styre dersom du trenger å oppbevare ting i fellesrom i korte perioder. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i felles installasjoner som omfattes av borettslagets vedlikeholdsplikt. Les deg opp på vedtektenes §16 om du lurer på noe. Demontering/flytting av brannvernutstyr må gjøres av borettslagets installatører på beboers bekostning. Ekstra strømkurser inn i leilighetene tillates heller ikke da det ikke er nok kapasitet inn i blokkene til å hente ut mer strøm. Dersom det oppdages aktivitet som kan ansees som brudd på vedtektene, vil borettslaget beordre utbedring av saken på beboers regning. Det aller beste er å ha god dialog med naboer og styre underveis i prosessen slik at vi kan beholde godt naboskap og unngå unødvendige hendelser.

Print Friendly, PDF & Email