Uavhentede nøkler, brikker og kort

Styret sliter med at andelshaverne ikke henter nøkler/nøkkelbrikker/parkeringskort. Det er gitt oppslag om tider for henting, likevel opplever vi at ca. 50-60 stk. ikke henter når de skal. Parkeringskortene er nå sendt til forretningsfører. Det koster 500kr for å få hentet de. Sist uke gikk styret rundt for å levere uavhentede nøkler. Vi sitter fortsatt igjen med over 20 stk.  Vi sitter også igjen med ca. 40 nøkkelbrikker.  Styret ser på en løsning der vi oversender dette til forretningsfører med samme ordning som parkeringskortene.

Print Friendly, PDF & Email