Endringer på felles installasjoner

Styret minner på at det ikke er lov til å gjøre endringer på felles installasjoner. Dette gjelder også sikringsskap.

Det er ikke tillatt og legge opp flere kurser. Borettslaget har ikke nok strøm til dette for øyeblikket. Andelshaver vil bli holdt ansvarlig hvis noe skulle skje og at det blir oppdaget nye installasjoner. Styret vil se på kostnader ved oppgradering av sikringsskap og strømtilførsel til blokkene når vindusbytte er gjennomført.

Print Friendly, PDF & Email