Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling

Det vil bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling onsdag 08.02.17 i forbindelse med at vinduer og balkongdører trengs å skiftes i borettslaget. Det vil bli sendt ut informasjon om dette.

Saker til Generalforsamling

Årets generalforsamling vil bli avholdt i slutten av april. Saker som ønskes tatt opp må være innsendt til styret senest 01.03.17.

Print Friendly, PDF & Email