Økernbråten borettslag 60 år

I år er det 60 år siden borettslaget stod ferdig. Styret ønsker at dette skal markeres. For å få til en markering er vi derfor nødt til å be om hjelp fra andelshaverne til planlegging og gjennomføring. Vi har tidligere oppfordret dere til å melde interesse for å ivareta sosiale arrangementer i borettslaget uten å ha fått noe respons. Skal en 60-års markering finne sted må vi ha hjelp fra dere. Kom både med forslag til hva som skal gjøres og til selve gjennomføringen.

Print Friendly, PDF & Email