Forsiden

Bytte av callinganlegg

Styret har besluttet å bytte ut Callingannlegget i borettslaget. Alle Andelshaverne skal ha fått et brev om dette og fremdriftsplanen for arbeidet. Automatikk-Service AS vil gi ut informasjon i postkassene til hver enkelt for bestilling av tilleggspakke. Grunnpakken belastes av borettslaget.

ARBEIDET STARTER OPP MANDAG 31 OKT.2016. DET VIL BLI HENGT OPP INFORMASJON I HVER OPPGANG FØR ARBEIDET TAR TIL MED TIDER FOR BYTTE. VIKTIG AT DU ENTEN ER HJEMME ELLER HAR LEVERT NØKKLENE TIL AUTOMATIKK-SERVICE AS PÅ FORHÅND. HVIS IKKE TILKOMMER DET ET GEBYR SOM HVER ANDELSHAVER BLIR BELASTET.

HAR DU IKKE MOTTATT BREVET KONTAKTER DU BRÆKHUS DEGE FOR Å FÅ TILSENDT BREVET.


 

Fjerning av brannenhet/brannvarsler i leilighet

Styret minner om at det IKKE er tillatt å fjerne brannvarslingsenheten i leilighetene. Ved fjerning vil dette bli markert på brannvarslingssystemet og andelshaver må da bekoste arbeidet med å sette inn ny. Alle leilghter skal til en hver tid være tilkoblet. Vi henviser til lovverket om brannforskrift. 


 Neste side: Vedtekter